Bio-H App

Acasă » Universitatea Babeş-Bolyai

Arhive categorie: Universitatea Babeş-Bolyai

Despre UBB

„UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională ­ dezvoltarea unor componente culturale specifice.”

http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/misiune/misiune

„Universitatea Babeș-Bolyai este o universitate comprehensivă de cercetare avansată și educație.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii din Universitatea Babeş-Bolyai şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice. Cercetarea ştiinţifică stă la baza procesului de învăţământ superior, care asigură formarea de resurse umane înalt calificate şi constituie, prin norma didactică, o obligaţie profesională. În conformitate cu libertatea academică şi autonomia universitară, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională, cercetarea ştiinţifică este liberă de orice îngrădiri sau condiţionări.

CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE funcționează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai în conformitate cu Hotãrârea Rectoratului nr. 21289/17.09.2013, asigurând cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare instituţionale, precum şi asigurarea de asistenţă, consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii academice în vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică din universitate.”

http://cercetare.ubbcluj.ro/